ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟ

GreenWave

"Ο συναγερμός του πλανήτη μας χτυπά και είναι ώρα να ξυπνήσουμε και να αναλάβουμε δράση!" 
– Leonardo DiCaprio

Ομάδες-στόχοι

Νέοι, Λειτουργοί Νεολαίας, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την επιχειρηματικότητα και την πράσινη σκέψη, Περιβαλλοντικές οργανώσεις/οικολογικές επιχειρήσεις

Στόχος

Να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ανεργίας των νέων και να στηριχθούν οι νέοι για να τους ανοιχθούν νέοι δρόμοι στην πράσινη οικονομία.

Διάρκεια

01/11/2021 - 01/11/2023

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

«Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι η νέα αναπτυξιακή μας στρατηγική. Θα μας βοηθήσει να μειώσουμε τις εκπομπές δημιουργώντας θέσεις εργασίας». Ursula von derLeyen, Πρόεδρος της ΕΚ.

Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ατζέντας του ΟΗΕ για το 2030 και των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs). Προτρέπει για «ενεργητική επανεκπαίδευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων» των πολιτών που είναι αναγκαία «για να καρπωθούν τα οφέλη της οικολογικής μετάβασης».

Το έργο GREENWAVE ευθυγραμμίζεται με τα παραπάνω, καθώς και αντιμετωπίζει τις δραματικές συνέπειες του Covid-19 σε σχέση με την ανεργία των νέων και τη πιθανή δημιουργία θέσεων εργασίας.

Το έργο GREENWAVE ανοίγει εντελώς νέους δρόμους για τη νεολαία να εξερευνήσει τον αγώνα για το περιβάλλον ενώ παράλληλα προσελκύει τους νέους με έναν διαδραστικό τρόπο, προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις της γενιάς τους. Ταυτόχρονα δημιουργεί το απαραίτητο περιβάλλον ώστε οι νέοι να μπορούν να δουν την αγορά εργασίας με έναν νέο, πιο πράσινο τρόπο.

Οι πράσινες θέσεις εργασίας και η πράσινη επιχειρηματικότητα είναι μερικές από τις βασικές πτυχές που θα καθορίσουν την επιτυχία της Πράσινης Συμφωνίας και των περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ.

ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ

Το GREENWAVE είναι ένα 24μηνο έργο που στοχεύει να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ανεργίας των νέων και να υποστηρίξει τους νέους ανοίγοντας τους νέους δρόμους στην πράσινη οικονομία. Το έργο είναι σύμφωνο με την προτεραιότητα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κλιματικών αλλαγών (SDG 2030) καθώς και την προώθηση του ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.

Το έργο GREENWAVE δεν αυξάνει μόνο την ευαισθητοποίηση για τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, αλλά προωθεί επίσης την απόκτηση πράσινων ικανοτήτων, γνώσεων και συμπεριφορών που βασίζονται στην ανάπτυξη ενός ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, το οποίο είναι εξαιρετικά αναγκαίο όπως αναφέρεται στην ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΕ.

Οι ενσυνείδητοι ως προς το περιβάλλον νέοι θα υιοθετήσουν πράσινες συνήθειες και πρακτικές, οι οποίες θα είναι χρήσιμες στη ζωή τους έχοντας θετικό αντίκτυπο στις οικογένειές τους, την κοινότητα στην οποία ζουν καθώς και την οικονομία.

Το έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης μέσω της εμπλοκής των νέων στην επιχειρηματική εκπαίδευση σε συνδυασμό με την υπευθυνότητα απέναντι στο περιβάλλον.

ΝΕΑ

Άρθρα - Συναντήσεις - Εκπαίδευση - Εκδηλώσεις

Second Transnational Meeting

The GREENWAVE project has successfully completed the second transnational meeting in Portugal! The KA2 Erasmus+ GREENWAVE project aims to address the issue of youth unemployment and support young people by opening new routes for them in the green economy. The project is in line with the priority of tackling environmental and climate changes (SDG 2030)…

Ελάτε σε επαφή!

Follow us on our social media for tips and all the updates on the GreenWave project! Facebook: https://www.facebook.com/greenwaveeu Instagram: https://www.instagram.com/greenwave.project/

Εναρκτήρια Συνάντηση

DATE: 14th January 2022 HOSTING ORGANISATION:  E-business Academy The KOM for the GREENWAVE project was hosted by the E-business Academy, on the 14th January 2022. During the meeting, the partners and the members were introduced to the consortium. The Project overview was presented and the important matters were discussed and resolved for the following steps…

Οι Συνεργάτες

Ελάτε σε επαφή!

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

E-business Academy

Οδός Iskarski prolom 8, 1680 Σόφια, Βουλγαρία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Gergana Deenichina

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Submission Number: 2021-1-BG01-KA220-YOU-000028793