ЗАДВИЖВАНА ОТ МЛАДЕЖТА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ЗАЕТОСТ ЗА УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ

GreenWave

„Алармата на нашата планета се включва и е време да се събудим и да предприемем действия!“ 
- Леонардо ДиКаприо

Целеви групи

Младежи, Младежки работници, интересуващи се от предприемачество и зелено мислене, Екологични организации/еко-предприятия

Цел

Да се справим с проблема с младежката безработица и да подкрепим младите хора, откривайки нови пътища за тях в зелената икономика.

Продължителност

01/11/2021 - 01/11/2023

ОБОСНОВКА

„Европейската зелена сделка е нашата нова стратегия за растеж. Това ще ни помогне да намалим емисиите, като същевременно създаваме работни места.“ Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК.

Тя е неразделна част от Програмата на ООН до 2030 г. и 17-те цели за устойчиво развитие (ЦУР). Тя подканва за „проактивно преквалификация и повишаване на уменията“ на гражданите, което е необходимо „за да се извлекат ползите от екологичния преход“.

Проектът GREENWAVE е в съответствие с гореизложеното, както и се занимава с драматичните последици от Covid-19 във връзка с младежката безработица и потенциалното създаване на работни места.

Проектът GREENWAVE отваря напълно нови пътища за младежите да изследват борбата за околната среда, като същевременно ангажира младите хора по интерактивен начин, персонализиран според техните предпочитания на поколенията. В същото време създава необходимата среда, така че младежите да могат да гледат на пазара на труда по нов, по-екологичен начин.

Зелените работни места и зеленото предприемачество са някои от ключовите аспекти, които ще определят успеха на Зелената сделка и екологичните цели на ЕС.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

GREENWAVE е 24-месечен проект, който има за цел да адресира проблема с младежката безработица и да подкрепи младите хора, откривайки нови пътища за тях в зелената икономика. Проектът е в съответствие с приоритета за справяне с промените в околната среда и климата (SDG 2030), както и популяризиране на СХЕМАТА GREEN DEAL на ЕС.

Проектът GREENWAVE не само повишава осведомеността за екологичните предизвикателства, но също така насърчава придобиването на зелени компетенции, знания и нагласи въз основа на разработването на РАМКА ЗА ЗЕЛЕНА КОМПЕТЕНЦИЯ, която е спешна необходимост, както е посочено в ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА на ЕС.

Екологичните отговорни млади хора ще възприемат зелени навици и практики, които ще ги подкрепят в живота им с въздействие върху техните семейства, общността, в която живеят, и икономиката.

Проектът има за цел да обърне внимание на младежката безработица като последица от икономическата криза чрез ангажиране на младите хора в обучение по предприемачество, съчетано с отговорност към околната среда.

Useful Links

НОВИНИ

Публикации - Срещи - Обучения - Събития

Third Transnational Meeting

🗨️The 3rd Transnational Meeting of the GREENWAVE Project was successfully completed! “Green is a process, not a status. We need to think of ‘green’ as a verb, not an adjective. “– Daniel Goleman ♻️ Between the 2nd – 3rd of February 2023, the partnership conducted the 3rd Transnational Meeting (TPM3) in Pireaus, Greece for the…

Second Transnational Meeting

The GREENWAVE project has successfully completed the second transnational meeting in Portugal! The KA2 Erasmus+ GREENWAVE project aims to address the issue of youth unemployment and support young people by opening new routes for them in the green economy. The project is in line with the priority of tackling environmental and climate changes (SDG 2030)…

Свържи се с нас!

Follow us on our social media for tips and all the updates on the GreenWave project! Facebook: https://www.facebook.com/greenwaveeu Instagram: https://www.instagram.com/greenwave.project/

Свържи се с нас!

АДРЕС

E-business Academy

ул. Искърски пролом 8, Софи1 1680, България

СВЪРЖИ СЕ С НАС

Gergana Deenichina

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Submission Number: 2021-1-BG01-KA220-YOU-000028793