ДАТА: 14 януари 2022 г

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОМАКИН: E-business Academy

Откриващата среща за проекта GREENWAVE беше организирана от E-business Academy на 14 януари 2022 г. По време на срещата партньорите и членовете бяха представени на консорциума.

Беше представен преглед на проекта и бяха обсъдени и решени важни въпроси за следващите стъпки от изпълнението и бяха определени срокове за предстоящите задачи.