Мултимедиен пакет

The results-products of PR2 are the following:

 

  • the Blended Capacity Building Program to be offered in PR4 to YP and YWs as part of the GREENWAVE HUBS to be set up, based on the non-formal learning and assessment pack which contain:
  1. a set of supporting materials, resources, multimedia tools and resources etc.
  2. брошура, насочваща YP и YW как да създадат зелено предприятие и
  3. екосистемата на Open Badges
  • AR Обучителна игра за зелено предприемачество ще включва сценарии и казуси относно проблеми, които трябва да бъдат разгледани, като проучване на пазара, създаване на бизнес планове, съвети, препятствия, електронна търговия и т.н., като основни стълбове на обучителните материали.
  • мобилно приложение, което може да се използва от всеки, който се интересува да придобие екопредприемачески умения

The products-results are used by both YWs and YP, who were also be involved in the design and Development.

ПР2 има няколко иновативни функции, като например приемането на Open Badges за валидиране на новопридобити умения, както и разработването на AR игра, предлагана онлайн и безплатна, за да подпомогне YP да станат зелени предприемачи по увлекателен и интерактивен начин.

 

All products developed as part of PR2 empower YP and YWs and ultimately promote the acquisition of social–green entrepreneurial skills, attitudes, knowledge and competences thus creating an eco-mind-set among youth with social impact on the communities, the environment and the economy of their countries.

The AR Game