Комплект инструменти за младежки центрове за зелено предприемачество

ПР4 е последният резултат в проекта и е тясно свързан с предоставянето на младите хора на всички основни компетенции и умения, за да изследват възможности, предоставени в зелената икономика и пазара.

Резултатите са:

  • Мултимедийна кампания, която ще повиши осведомеността на обществеността (особено YP, YW, доброволци и т.н.) и второ, ще стартира СХЕМАТА ЗА НАБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНА ВЪЛНА, която ще предложи възможности за повишаване на уменията, наблюдение по време на работа, стажове и т.н.

  • КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТИ, изключително необходим за изпълнението на ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ като част от ЗЕЛЕНИТЕ МЛАДЕЖКИ ХЪБОВЕ
  • ЗЕЛЕНАТА МЛАДЕЖКА ИЗЛОЖБА сред YP, за да представят своите зелени планове за създаване на еко-предприятие.
  • СХЕМАТА ЗА НАБИРАНЕ НА КАДРИ като част от устойчивостта

 

ПР4 популяризира допълнително ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА на ЕС от 2019 г. в доказване на проактивни възможности за повишаване на уменията, за да се възползва от зеления преход, водещ до кръгова икономика.