ΟΙ ΝΕΟΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ

GreenWave

"Ο συναγερμός του πλανήτη μας χτυπά και είναι ώρα να ξυπνήσουμε και να αναλάβουμε δράση!" 
– Leonardo DiCaprio

Ομάδες-στόχοι

Νέοι, Εκπαιδευτές/Σύμβουλοι Νέων που ενδιαφέρονται για την επιχειρηματικότητα και την πράσινη σκέψη. Περιβαλλοντικές οργανώσεις / οικολογικές επιχειρήσεις.

Στόχος

Αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και στήριξη των νέων που αναζητούν νέους δρόμους στον τομέα της πράσινης οικονομίας.

Διάρκεια

01/11/2021 - 01/11/2023

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

«Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι η νέα μας στρατηγική ανάπτυξης. Θα μας βοηθήσει να μειώσουμε τις εκπομπές ρύπων δημιουργώντας παράλληλα θέσεις εργασίας». Ursula von derLeyen, Πρόεδρος της ΕΚ.

Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ατζέντας του ΟΗΕ για το 2030 και των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ). Απευθύνει έκκληση για μια «ενεργητική επανεκπαίδευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων» των πολιτών, απαραίτητη «για να αξιοποιήσουμε τα οφέλη της οικολογικής μετάβασης».

Το έργο GREENWAVE ευθυγραμμίζεται με τα παραπάνω, ενώ παράλληλα εξετάζει και τις δραματικές συνέπειες του Covid-19 αναφορικά με την ανεργία των νέων και τη δυνητική δημιουργία θέσεων εργασίας.

Το έργο GREENWAVE ανοίγει εντελώς νέους δρόμους στους νέους για να εξερευνήσουν τον αγώνα για το περιβάλλον και τους δραστηριοποιεί με διαδραστικό τρόπο, που ταιριάζει στις δικές τους προτιμήσεις. Παράλληλα, δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο, ώστε οι νέοι να προσεγγίσουν την αγορά εργασίας με έναν νέο, πιο πράσινο τρόπο.

Οι πράσινες θέσεις εργασίας και η πράσινη επιχειρηματικότητα αποτελούν βασικές παραμέτρους που θα καθορίσουν την επιτυχία της Πράσινης Συμφωνίας και των περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ.

ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ

Το GREENWAVE είναι ένα πρόγραμμα διάρκειας 24 μηνών, το οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας των νέων και στη στήριξη των νέων, ανοίγοντάς τους νέους δρόμους στην πράσινη οικονομία. Το έργο ευθυγραμμίζεται με την προτεραιότητα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κλιματικών αλλαγών (ΣΒΑ 2030) καθώς και με την προώθηση του ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.

Το έργο GREENWAVE δεν αποσκοπεί μόνο στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, αλλά προωθεί επίσης την απόκτηση πράσινων ικανοτήτων, γνώσεων και συμπεριφορών με βάση την ανάπτυξη ενός ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, μια επείγουσα ανάγκη, που αναφέρεται στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

Οι οικολογικά υπεύθυνοι νέοι θα υιοθετήσουν πράσινες συνήθειες και πρακτικές που θα τους στηρίξουν στη ζωή τους με αντίκρισμα στις οικογένειές τους, την κοινότητα στην οποία ζουν και την οικονομία.

Το έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης δραστηριοποιώντας τους νέους σε θέματα επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την υπευθυνότητα απέναντι στο περιβάλλον.

Useful Links

ΝΕΑ

Άρθρα - Συναντήσεις - Εκπαίδευση - Εκδηλώσεις

Τρίτη Διακρατική Συνάντηση

🗨️The 3rd Transnational Meeting of the GREENWAVE Project was successfully completed! “Green is a process, not a status. We need to think of ‘green’ as a verb, not an adjective. “– Daniel Goleman ♻️ Between the 2nd – 3rd of February 2023, the partnership conducted the 3rd Transnational Meeting (TPM3) in Pireaus, Greece for the…

Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση

Το έργο GREENWAVE ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δεύτερη διακρατική συνάντηση στην Πορτογαλία! Το έργο Erasmus+ KA2 GREENWAVE έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ανεργίας των νέων και να τους υποστηρίξει ανοίγοντας νέους δρόμους στην πράσινη οικονομία. Το έργο ευθυγραμμίζεται με την προτεραιότητα της αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών και κλιματικών αλλαγών ( ΣΒΑ 2030)…

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ακολουθήστε μας στα ΜΚΔ για συμβουλές και όλα τα νέα του έργου GreenWave! Facebook: https://www.facebook.com/greenwaveeu Instagram: https://www.instagram.com/greenwave.project/ ject/

Επικοινωνήστε μαζί μας!

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

E-business Academy

Οδός Iskarski prolom 8, 1680 Σόφια, Βουλγαρία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Gergana Deenichina

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Αριθμός υποβολής: 2021-1-BG01-KA220-YOU-000028793