Γνωρίστε τους συνεργάτες!

Γνωρίστε την ομάδα που υλοποιεί το έργο!

E-business Academy

Το E-business Academy είναι ένας ιδιωτικός εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός που ειδικεύεται στην εκπαίδευση ενηλίκων στον τομέα της επιχειρηματικότητας, της ηλεκτρονικής επιχείρησης και μάρκετινγκ, καθώς και στο life και business coaching, την καθοδήγηση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τα κίνητρα προσφέροντας επίσης σχετικά σεμινάρια. Χρησιμοποιούν επίσης καινοτόμα εργαλεία για την ψυχολογία και διδασκαλία. Μερικά από αυτά είναι η ενσυνειδητότητα, διαλογισμοί, απεικονίσεις, NeuroGraphica®, διάφορες τεχνικές τέχνης κ.λ.π. Δίνεται επίσης ιδιαίτερη έμφαση στη συναισθηματική νοημοσύνη και στην εργασία με σύμβολα, αναπτύσσοντας έτσι τη φαντασία. Στόχος η παροχή δυνατότητας σε ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, αυτοεργοδοτούμενους και άτομα με συγκεκριμένες δεξιότητες και ασχολίες να αναπτυχθούν τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, να συνδεθούν στο διαδίκτυο, να παρουσιάσουν τον εαυτό τους, να δημιουργήσουν την προσωπική τους επωνυμία και να χρησιμοποιήσουν όλα τα πλεονεκτήματα των ψηφιακών τεχνολογιών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, διοργανώνονται εκδηλώσεις, εκπαιδεύσεις και εργαστήρια όπου παρουσιάζονται οι υπάρχουσες ευκαιρίες δίνοντας το κίνητρο στους εκπαιδευόμενους να προχωρήσουν περαιτέρω και να πάρουν τις γνώσεις που χρειάζονται. Εξοπλίζουμε τους εκπαιδευόμενους μας με τις γνώσεις που χρειάζονται και τους υποστηρίζουμε για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, την αλλαγή σταδιοδρομίας κ.λπ. Οι ειδικοί μας χρησιμοποιούν ευρέως αναγνωρισμένες δεξιότητες και ικανότητες στην επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων, τη διαχείριση και την υλοποίηση έργων. Έχουν πολυετή εμπειρία στον τομέα των ΤΠΕ (ICT), στη ψηφιακή μάθηση, στο διαδικτυακό μάρκετινγκ, στην οργάνωση εκπαιδεύσεων και στην καθοδήγηση. Το 2013, η ομάδα μας δημιούργησε την πρωτοβουλία «Η μικρή ηλεκτρονική επιχείρηση (e-business) – επιτυχημένη και αποτελεσματική» που εστιάζει στη βελτίωση της παρουσίας μιας επιχείρησης στο διαδίκτυο και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων για μικρές εταιρείες, αυτοεργοδοτούμενους και ιδιώτες. 9 χρόνια αργότερα, χάρη στην εθελοντική εργασία των συναδέλφων μας από διαφορετικές εταιρείες και εκπαιδευτικά ιδρύματα, η πρωτοβουλία συνεχίζει να βρίσκεται υπό λειτουργία, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλο και περισσότερους ανθρώπους να εξοικειωθούν με ψηφιακά εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας.


Διευθυντής: Gergana Deenichina
Επίσημο email projects@e-businessacademy.eu
W: www.e-businessacademy.eu

Marca-Associação de Desenvolvimento Local

Η Marca – Local Development Association, συντομογραφία MARCA-ADL, ιδρύθηκε το 1997 στο Montemor-o-Novo, περιοχή Évora, στην Πορτογαλία, όπου έχει και την έδρα της. Είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση, με νομικό καθεστώς ισοδύναμο με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση για το Περιβάλλον (ONGA), αναγνωρίζεται ως φορέας κοινής ωφέλειας και ισοδυναμεί με την ένωση Νέων.

Στόχος της ένωσης είναι να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών όπου αναπτύσσει τις δραστηριότητές της, κυρίως του δήμου Montemor-o-Novo. Ως εκ τούτου, υλοποιεί έργα και δραστηριότητες για την κοινωνική, πολιτιστική, περιβαλλοντική διατήρηση και ανάδειξη της φυσικής και δομημένης κληρονομιάς.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων και των έργων της Marca-ADL είναι η ανάπτυξη περιβαλλοντικών θεμάτων που συνδέονται με την κοινωνική διάσταση και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη. Έτσι,ένα σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς της αναπτύσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και του εθελοντισμού.

Η Marca-ADL διαχειρίζεται επίσης ένα φυτώριο που είναι αφιερωμένο στην παραγωγή ιθαγενών ειδών της Πορτογαλίας.

 

Διευθυντής: Marta Mattioli

Επίσημο email marca@marca-adl.pt

W: www.marca-adl.pt

IDEC S.A

Η IDEC είναι μια εταιρεία συμβούλων εκπαίδευσης με έδρα τον Πειραιά, Ελλάδα. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται εκτείνονται από εκπαίδευση, συμβουλευτική διαχείρισης, διασφάλιση ποιότητας, αξιολόγηση και ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. 

Η IDEC είναι ένα διαπιστευμένο κέντρο δια βίου μάθησης και οργανώνει μαθήματα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για δασκάλους και εκπαιδευτές, επισκέψεις μελέτης και δραστηριότητες άτυπης μάθησης για μαθητές στην αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση. Παρέχει επίσης μαθήματα κατάρτισης και εργασιακή εμπειρία για μαθητές στην επαγγελματική κατάρτιση και άτομα στην αγορά εργασίας.

Η IDEC έχει μακρόχρονη εμπειρία σε ευρωπαϊκά έργα, στα οποία δραστηριοποιείται για περίπου 30 χρόνια. Ο οργανισμός IDEC έχει εργαστεί στο πλαίσιο διαφορετικών προγραμμάτων και διαφορετικών πολιτικών, ειδικά στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Ποιότητας: EQF, ECVET, Europass, EQAVET, επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και σε εθνικές μεταρρυθμίσεις των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

Διευθυντής: Xenia Chronopoulou

Επίσημο email info@idec.gr

W: https://idec.gr/

Η CCS Digital Education (CCSDE)

Η CCS Digital Education (CCSDE) είναι μια εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού που ερευνά ενεργά τις καινοτόμες χρήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας στις ψηφιακές εκδόσεις, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διάδοση γνώσης. Η CCS έχει αναπτύξει εφαρμογές που χρησιμοποιούνται σε χιλιάδες αίθουσες διδασκαλίας σε όλο τον κόσμο!Η CCS είναι μια κατά κύριο λόγο εμπορική εταιρεία με διεθνή παρουσία και εντυπωσιακή λίστα πελατών, ειδικά στους τομείς της έκδοσης και της εταιρικής εκπαίδευσης.

 

Διευθυντής: Ilias Parlavantzas

Επίσημο email info@ccseducation.com

W: https://ccseducation.com/

Emphasys Centre

Το Κέντρο Emphasys, ιδρύθηκε το 1998 και λειτουργεί ως Εκπαιδευτικό Κέντρο ΤΠΕ και Ερευνητικό Κέντρο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου. Στελεχώνεται από μια ισχυρή ομάδα επαγγελματιών που περιλαμβάνει ειδικούς στις ΤΠΕ, την Ψυχολογία, την Κοινωνιολογία, την Εκπαίδευση, το Δίκαιο, τα Οικονομικά, τις Επιχειρήσεις, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις Γλώσσες, την Επικοινωνία, την Αρχιτεκτονική και τη Γραφιστική. Το Emphasys προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ένα ποικίλο χαρτοφυλάκιο δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, καθώς και επαγγελματιών όπως και ατόμων από όλες τις ηλικίες και υπόβαθρα. Είναι οργανωμένη σε 4 αλληλένδετα τμήματα. Το Εκπαιδευτικό τμήμα που προσφέρει επικυρωμένα και διαπιστευμένα μαθήματα πληροφορικής, όπως GCE A' Level Computer Science για φοιτητές που εισέρχονται σε ΑΕΙ ή Computer Driving License (ECDL) για επαγγελματίες, παρέχοντας παράλληλα Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας. Το τμήμα εκπαίδευσης ΤΠΕ περιλαμβάνει δύο πλήρως εξοπλισμένες μονάδες: τη μονάδα STEAM και τη μονάδα εκπαίδευσης της ΕΕ. Η μονάδα της ΕΕ επικεντρώνεται στην παροχή ευρείας επιλογής μαθημάτων μαθησιακής κινητικότητας Erasmus+ KA1 για επαγγελματίες και πολίτες της ΕΕ. Η μονάδα STEAM είναι πλήρως εξοπλισμένη με εργαλεία υψηλής τεχνολογίας για να προσφέρει μαθήματα σε νέους συνδυάζοντας ρομποτική, τρισδιάστατο σχεδιασμό και εκτύπωση, χρησιμοποιώντας τον εκτυπωτή Craftbot+ 3D και κωδικοποίηση μέσω σχεδιασμού βιντεοπαιχνιδιών χρησιμοποιώντας γυαλιά εικονικής πραγματικότητας τελευταίας τεχνολογίας, όπως το Oculus Rift S που καθοδηγείται από εκπαιδευτές «Lego Education Trainer». Τα περισσότερα από τα μαθήματα ακολουθούν την προσέγγιση 4C της Lego Education "Connect – Construct – Contemplate – Continue" όπου οι μαθητές παρουσιάζονται με μια πρόκληση και καλούνται να αναζητήσουν την λύση. Το Τμήμα Ερευνών συνεργάζεται με διάφορους οργανισμούς για έργα της ΕΕ στο πλαίσιο διαφόρων κονδυλίων (π.χ. Erasmus, ΤΑΜΕ, AAL) στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, παρέχοντας παράλληλα διαχειριστική υποστήριξη για έργα της ΕΕ σε σχολεία και ΜΚΟ. Με την πάροδο των χρόνων έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό τοπικό και διεθνές δίκτυο, το οποίο αξιοποιείται για την προώθηση έργων και πρωτοβουλιών της ΕΕ. Το Τμήμα Ανάπτυξης Λογισμικού ασχολείται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τον πιλοτικό έλεγχο και την αξιολόγηση διαφόρων εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης, πλατφορμών, ιστοσελίδων, εφαρμογών και πυλών αξιολόγησης κ.α. με βάση τις ανάγκες του διαφόρων έργων που υλοποιεί ο οργανισμός. Η Emphasys είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ψηφιακής Μάθησης (DLEARN) μαζί με άλλους 25 οργανισμούς από την Ευρώπη με στόχο την προώθηση του ψηφιακού θεματολογίου της Ευρώπης και μέρος της συμβουλευτικής ομάδας για το Ψηφιακό Θεματολόγιο της Κύπρου.

  • The Education Department which offers validated and accredited IT courses, as well as Career Counseling Services.
  • The ICT Training Department which includes two highly equipped units: (a) the STEAM Unit which offers courses to young people combining Robotics, 3D Design and Printing, as well as Coding through Video Game guided with ‘Lego Education Trainer’ instructors, and (b) EU Training Unit which provides wide selection of Erasmus+ KA1 Learning Mobility Courses for EU professionals and citizens.
  • The Research Department that works with several organizations on EU projects under a number of funds (e.g. Erasmus, AMIF, AAL, Justice)
  • The Software Development Department which is involved in the design, development, pilot-testing and evaluation of various e-learning tools, games, mobile apps, platforms, websites, applications and assessment portals etc.

Emphasys is an active member of the European Digital Learning Network (DLEARN).

 

Διευθυντής: Athos Charalambides

Επίσημο email info@emphasyscentre.com

URL: https://emphasyscentre.com/

Learning for Change Foundation

"Το Ίδρυμα "Learning for Change" ιδρύθηκε το 2016 από ειδικούς στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των δραστηριοτήτων του έργου. Το κύριο κίνητρο της ομάδας του οργανισμού είναι να παρέχει ευκαιρίες μάθησης και μεταμόρφωσης στους νέους. Οι ειδικοί και οι επαγγελματίες πίσω από τον οργανισμό συνεργάζονται ενεργά στον τομέα της εργασίας για τη νεολαία σχεδιάζοντας και προσφέροντας δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς: προσωπική ανάπτυξη, κίνητρα, προγράμματα για νέους και εθελοντισμό, διαδραστική διδασκαλία και περιβαλλοντική εκπαίδευση, προγράμματα περιπέτειας που βασίζονται στις μεθόδους βιωματικής μάθησης και εκπαίδευσης σε εξωτερικούς χώρους, βιωσιμότητα, υπεύθυνη κατανάλωση , πνευματική νοημοσύνη, σχεδιασμός εκπαίδευσης, κατά της παγκοσμιοποίησης, κοινωνική αλλαγή και περιβαλλοντικά δικαιώματα. Οι κοινές μας αξίες είναι: αλληλεγγύη, κοινωνική δικαιοσύνη, δικαίωμα για εκπαίδευση και κατάρτιση, αμοιβαία συνεργασία, διαπολιτισμικός και διαθρησκειακός διάλογος, δημόσια και προσωπική ευθύνη, ειρήνη και βιώσιμη ανάπτυξη. ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Να υποστηρίξει τους νέους στην αναζήτηση του αληθινού σκοπού της ζωής τους, αυξάνοντας την προσωπική τους ευαισθητοποίηση, τη σύνδεση με τη φύση και την οικοδόμηση βιώσιμων βασικών αξιών. ΟΡΑΜΑ: Να ζει κανείς σε μια κοινωνία με γνώμονα την αξία που παρέχει ευκαιρίες για φυσική ανάπτυξη και προσωπική ανάπτυξη μέσω των μοναδικών ταλέντων κάποιου ως αναπόσπαστο μέρος του παγκόσμιου οικοσυστήματος. Δύο βασικοί τομείς εργασίας του Learning for Change είναι: 1. Οικοκεντρική (προσανατολισμένη στην ψυχή) προσωπική ανάπτυξη – αναπτυξιακή ψυχολογική ιδέα που διευκολύνει την ολιστική προσωπική ανάπτυξη. 2. Βιωματική μάθηση με βάση τη φύση – επανασύνδεση με τη Φύση (εσωτερική και εξωτερική) με χρήση εκπαίδευσης σε εξωτερικούς χώρους και μάθησης με πράξεις σε περιβάλλοντα άγριας φύσης.


Διευθυντής: Ognian Gadoularov
Επίσημο email home@learningforchange.net
W: www.learningforchange.net