ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14 Ιανουαρίου 2022

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ: E-business Academy

Το έργο ΚΟΜ για το GREENWAVE φιλοξενήθηκε από την Ακαδημία Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, στις 14 Ιανουαρίου 2022. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι και τα μέλη παρουσιάστηκαν στην κοινοπραξία.

Παρουσιάστηκε η επισκόπηση του Έργου και συζητήθηκαν και επιλύθηκαν τα σημαντικά θέματα για τα επόμενα βήματα υλοποίησης και τέθηκαν προθεσμίες για τις επικείμενες εργασίες