Πακέτο πολυμέσων

Τα αποτελέσματα-προϊόντα του PR2 θα είναι τα εξής:

 

  • • Το Πρόγραμμα Μικτής Ανάπτυξης Ικανοτήτων που θα περιλαμβάνεται στο PR4 κι απευθύνεται σε Νέους και Εκπαιδευτές/Συμβούλους νέων και θα αποτελεί μέρος των GREENWAVE HUBS, βασιζόμενο στο πακέτο μη τυπικής μάθησης και αξιολόγησης, θα περιέχει:
  1. υποστηρικτικό υλικό, πόρους, εργαλεία πολυμέσων κ.λπ.
  2. ένα φυλλάδιο για να καθοδηγήσει τους νέους και τους Εκπαιδευτές/Συμβούλους Νέων για το πώς να δημιουργήσουν μια πράσινη επιχείρηση, και
  3. το οικοσύστημα Ανοικτών Σημάτων (Open Badges)
  • Ένα AR Εκπαιδευτικό Παιχνίδι για την πράσινη επιχειρηματικότητα με ενσωματωμένα σενάρια και μελέτες περιπτώσεων σχετικά με ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως η εξερεύνηση της αγοράς, η δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων, συμβουλές και παγίδες, το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.α. ως βασικοί πυλώνες του εκπαιδευτικού υλικού.
  • Μια εφαρμογή για κινητά που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε που ενδιαφέρεται να αποκτήσει δεξιότητες οικολογικής επιχειρηματικότητας

Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν τόσο από Εκπαιδευτές/Συμβούλους Νέων όσο και από τους ίδιους τους Νέους που θα συμμετάσχουν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του υλικού. Development.

Το PR2 έχει πολλά καινοτόμα χαρακτηριστικά όπως η υιοθέτηση των Open Badges για την επικύρωση δεξιοτήτων, καθώς και η ανάπτυξη ενός παιχνιδιού επαυξημένης πραγματικότητας που θα προσφέρεται διαδικτυακά και δωρεάν, βοηθώντας τους νέους να γίνουν «πράσινοι επιχειρηματίες» με έναν ελκυστικό και διαδραστικό τρόπο.

 

Όλα τα προϊόντα που αναπτύσσονται ως μέρος του PR2 θα ενδυναμώσουν τους Νέους και τους Εκπαιδευτές/Συμβούλους Νέων, και τελικά θα προωθήσουν την απόκτηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων, στάσεων, γνώσεων και ικανοτήτων, με κοινωνικό και πράσινο πρόσημο, δημιουργώντας έτσι μια οικολογική νοοτροπία μεταξύ των νέων με θετικό αντίκτυπο για τις κοινότητες, το περιβάλλον και την οικονομία των χωρών τους.

The AR Game

The Booklet

Below is the Greenwave Booklet for setting up a Green and Social Enterprise.