Ανοιχτή διαδραστική πύλη, εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης και στρατολόγησης για πράσινους επιχειρηματίες

Τα κύρια αποτελέσματα του PR3 είναι:

  1. η ΔΥΝΑΜΙΚΗ και ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ διαδικτυακή πύλη (με βάση το cloud) προσφέροντας τις ακόλουθες λειτουργίες:
  2. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ με όλο το υλικό που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του PR1 για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων
  3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ για την επικύρωση των πράσινων και επιχειρηματικών δεξιοτήτων μέσω του οικοσυστήματος των Open Badges
  4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ για επαγγελματική ανάπτυξη (ευκαιρίες κατάρτισης, KA1 στην ΕΕ κ.λπ.), και υλικό υποστήριξης για νέους εργαζόμενους (εργαλεία, πόροι, υλικό κ.λπ.)
  5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ για την προώθηση των ιδεών και των επιχειρηματικών σχεδίων νέων εμπειριών για την εργασία των νέων σε πράσινες επιχειρήσεις
  6. hands on experiences for YP to work in green enterprises
  7. ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ βασισμένο στους Χάρτες Google για την καταγραφή και παρουσίαση των πράσινων επιχειρήσεων, πρωτοβουλιών και προγραμμάτων.

Όλα τα προϊόντα του PR3 βασίζονται σε συνδυασμό με τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα έτσι ώστε να μπορούν να είναι βιώσιμα ακόμα και μετά το τέλος της περιόδου υλοποίησης του έργου.