Ένα kit με εργαλεία οργάνωσης hubs νέων για την Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Το PR4 είναι το τελευταίο αποτέλεσμα του έργου και αφορά τον εφοδιασμό των νέων με τα κατάλληλα εργαλεία ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων ώστε να μπορέσουν να εξερευνήσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον τομέα της πράσινης αγοράς και οικονομίας.

Τα αποτελέσματα είναι:

  • Μια multimedia εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού (ιδιαίτερα των νέων, των εκπαιδευτών/συμβούλων νέων, εθελοντών κ.α.) καθώς και την έναρξη του ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ GREENWAVE, που θα προσφέρει ευκαιρίες αναβάθμισης δεξιοτήτων, job shadowing, θέσεις πρακτικής άσκησης κ.λπ.

  • Ένα kit εργαλείων, ιδιαίτερα χρήσιμο για την υλοποίηση του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ως μέρος των ΠΡΑΣΙΝΩΝ HUBS ΝΕΩΝ
  • Την Έκθεση ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΕΟΛΑΙΑ/GREEN YOUTH για να μπορούν οι νέοι να παρουσιάσουν τα πράσινα σχέδιά τους για τη δημιουργία μιας οικολογικής επιχείρησης.
  • Το ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ που αποτελεί μέρος της αξιοποίησης και βιωσιμότητας του έργου.

 

Το PR4 συμβάλλει στην προώθηση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ (2019), παρέχοντας ευκαιρίες ενεργητικής συμμετοχής και αναβάθμισης των δεξιοτήτων ώστε να πραγματοποιηθεί η πράσινη μετάβαση που θα οδηγήσει στην κυκλική οικονομία.

The Booklet

Below is the Greenwave Booklet for setting up a Green and Social Enterprise.

Green Recruitment Scheme

Info Days

Marca’s InfoDay

Marca’s GreenWave Info Day happened on the 22nd of June 20223, in the facilities of the Startup incubator that exists in Montemor-o-Novo, and during that morning we were able, not only, to present the project to a group of young participants, but also to start a fruitful discussion on green businesses and green jobs, where all the participants were invited to think of green businesses they might know and why they are green.
By having the great opportunity to have our Info Day on the facilities of the Startup incubator, it was also possible for all the participants to have a small tour of this space, to get to know what this project does and how it helps kick-off business ideas, and also to meet some of the entrepreneurs and businesses that are currently being helped. Specifically, we met with two entrepreneurs, one in the pottery business, and other in the cosmetics business, both using local products and trying to be sustainable in their processes.

Emphasys Info Day

Between the 16th – 18th of May 2023, Emphasys Centre conducted the info day and two workshops with 4 Youth workers with the purpose of educating and informing them of the GreenWave project and conducting workshops in two green businesses to how these can be applied. Later they would inform young people from their networks to participate in the projects pilot testing phase.