Ένα kit εργαλείων για την οργάνωση hubs των νέων για την προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας

Το PR4 είναι το τελευταίο αποτέλεσμα του έργου και συνδέεται στενά με τον εξοπλισμό των νέων με όλες τις βασικές ικανότητες και δεξιότητες προκειμένου να εξερευνήσουν ευκαιρίες που παρέχονται στην πράσινη οικονομία και αγορά.

Τα αποτελέσματα είναι:

  • Μια εκστρατεία πολυμέσων που πρώτον, θα ευαισθητοποιήσει το κοινό (ιδιαίτερα τους νέους, τους λειτουργούς νεολαίας, εθελοντές κ.λπ.) και δεύτερον, θα ξεκινήσει το GREENWAVE ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ που θα προσφέρει ευκαιρίες για αναβάθμιση δεξιοτήτων, παρακολούθηση εργασίας, πρακτική άσκηση κ.λπ.

  • ΕΝΑ ΚΙΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ που απαιτείται ιδιαίτερα για την υλοποίηση του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ως μέρος των ΠΡΑΣΙΝΩΝ YOUTH HUBS
  • Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ μεταξύ των YP για να παρουσιάσουν τα πράσινα σχέδια τους για τη δημιουργία μιας οικολογικής επιχείρησης.
  • Το ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ως μέρος της βιωσιμότητας, αξιοποίησης

 

Το PR4 προωθεί περαιτέρω την ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΕ (2019) με το να βοηθά τους νέους να αποκτήσουν ενεργητικές και αναβαθμισμένες δεξιότητες έτσι ώστε να καρπωθεί η πράσινη μετάβαση η οποία οδηγεί σε μια κυκλική οικονομία.