📢 Το έργο GREENWAVE ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δεύτερη διακρατική συνάντηση στην Πορτογαλία!

♻️The KA2 Erasmus+ GREENWAVE project aims to address the issue of youth unemployment and support young people by opening new routes for them in the green economy. The project is in line with the priority of tackling environmental and climate changes (SDG 2030) as well as promoting the EU GREEN DEAL SCHEME.

👉 Κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνάντησης (TPM2) που πραγματοποιήθηκε με υβριδικό τρόπο στις 21 και 22 Ιουνίου, οι εταίροι ασχολήθηκαν με τα καθήκοντα στα οποία εργάζονται επί του παρόντος, έθεσαν στόχους για το μέλλον και συζήτησαν τα αποτελέσματα που θα ακολουθήσουν, όπως το εργαλείο χαρτογράφησης και το πακέτο πολυμέσων. Το πακέτο θα περιλαμβάνει υποστηρικτικό υλικό, πόρους, εργαλεία πολυμέσων, ένα φυλλάδιο για να καθοδηγήσει τους νέους και τους Εκπαιδευτές/Συμβούλους Νέων για το πώς να δημιουργήσουν μια πράσινη επιχείρηση, καθώς και ένα οικοσύστημα Open Badges. Τέλος, η Emphasys, ως επικεφαλής διάχυσης του έργου, ενημέρωσε για τον τρόπο με τον οποίο έχει προβληθεί το έργο μέχρι στιγμής, καθώς και για τις επικείμενες δραστηριότητες διάχυσης.

🌼Στη 2η ημέρα της συνάντησης, οι εταίροι επισκέφθηκαν μια τοπική πράσινη επιχείρηση, όπου είχαν την ευκαιρία να δουν μια σπουδαία πρωτοβουλία, να κάνουν καταιγισμό ιδεών και να εμπνευστούν από αυτήν.

ℹ️ For more information about our project, visit the project website: http://greenwaveproject.eu/

👇or follow:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/greenwaveeu

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/greenwave.project/