Зелени Балкани
Published
October 2, 2023
Expires
May 31, 2024
Location
Plovdiv, Bulgaria
Category
Default  
Job Type

Description

Стани доброволец

В зависимост от времето и възможностите си можете да участвате в дейността на организацията на различно ниво.

Всеки, който желае може да стане член-симпатизант на Зелени Балкани. Членството в организацията е израз на подкрепа за дейността й, и е изключително важна за нас.
Повече за членството в организацията можете да научите ТУК.

Също така всеки може активно да участва в природозащитните ни дейности и да бъде доброволец на организацията.

Като доброволец, Вие ни оказвате съдействие, участвайки в различни дейности, съобразно вашите интереси, знания и възможности.
Можете да участвате в залесявания, експедиции, различни проекти за опазване на редки видове, офис-дейности, да ни помагате с различни свои умения, като знание на чужди езици, компютърни умения, уеб-дизайн и прочие.
Освен незаменимия принос, който ни оказвате за опазване на българската природа, доброволчеството и участието в нашите дейности са възможност да научите повече за природата, да повишите своите знания, умения и квалификация.И не на последно място доброволчеството в Зелени Балкани е възможност да придобиете много нови контакти и приятели и да прекарате забавно свободното си време.

Повече за същността на доброволчеството, възможностите за доброволни дейности в Зелени Балкани, правата и задълженията на доброволците, можете да научите, в Ръководството за доброволци на Зелени Балкани, както и в частта на сайта Младежки дейности.
Apply
Drop files here browse files ...